REFORMACE I PO 500 LETECH NESKONČILA

Přátelé Křesťané tohle je zásadní otázka, která nesmí v nikom ponecaht pochybnost, neboť REFORMACE je pokráčováním díla Ježíše Krista proto ZÁKONÍKŮM a LIDSKÝM NAŘÍZENÍM tohle je čístá pravda přímo od Krista ve spojení s poselstvím 3. ANDĚLŮ se ZJ 14:6-12. O proti REFORMACI stojí EKUMENA a její členové jsou ta NEVĚSTKA, která napájí smilstvím všechny národy. Pokud chcete znát PRAVDU studujte PÍSMO SVATÉ Bibli Kralickou nebo Bibli Krále Jakuba.
 

VIDEO POZVÁNKA K ZAMYŠLENÍ

Odkaz na další videa o REFORMACI na YouTube