Moc společné modlitby

Přímluvné Modlitby

Modlitby za vás, za vaší rodinu a přátele.

Modlitba:

  • Nemusíte se bát modlit za druhé, Bůh má rád pokud naše srdce není lhostejné, ale můžete prosit i za sebe a své osobní problémy
  • Modlitba může být i řečena hlasitě nebo jen tak v duchu, sem napíšete prosím jen část vaší modlitby
  • přímluvné modlitby dělají zázraky
  • Modlitbu, může předkládat Bohu kdokoliv, ať jste věřící, nebo nevěřící, Bůh slyší každého z vás!
  • Univerzální návod na modlitbu není, je to na každém z vás, podle Bible by mněla modlitba obsahovat nejdříve poděkování a pak prosbu
  • Za vzor si můžete vzít modlitbu ,,Otče náš"

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.

Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.

 

Téma:Vaše veřejné přímluvné modlitby

Datum: 16.12.2023

Vložil: Myšpule

Titulek: Modlitba syntetická

Náš Pane a Jediný Stvořiteli, jenž jsi stvořil nebe a zemi,
vyslyš motlitbu mou a slova má a volání mé nechť přijdou k
Tobě! Prosím tebe Stvořiteli všeho ve slávě absolutní Jednoty,
ve jménu Svaté Trojice: Otce, Matky a Ducha Svatého,
požehnej tomuto domu, místu a Chrámu, posvěť jej prosím
svým Milosrdenstvím, svoji Láskou, z níž veškeré stvoření
vychází a v níž s časem opět mizí, naplň jej svoji nezměrnou
dobrotou a požehnáním!

Uděl nám Stvořiteli a Hospodine náš,
z nebeské rosy nadbytek, z tučnosti země životní prostředky a pro své neskonalé milosrdenství vyslyš a splň touhy našich
motliteb…

Všemohoucí, milosrdný a věčný Bože!

Tobě děkujeme a tobě se klaníme a tobě žehnáme, jenž jsi dal služebníkům pokorným svým v nezměrné míře svoji lásku a milosrdenství a skrze slávu svaté Trojice možnost poznat a
klanět se Jednotě tvé! S nejvyšší úctou, které jsme schopni, se klaníme neskonalé dokonalosti tvé Jednoty, projevené skrz
dualitu stvoření Adama a Evy do svátosti Trojice Matky, Otce
a Ducha Svatého a skrz čtvernou podstatu elementů a tvých
Archandělů, až do nekonečné mnohosti Projeveného Světa a Stvoření…

Náš Pane a Stvořiteli Světa našeho, v němž mimo tebe a tvého Stvoření již neexistuje nic, a v němž jest jen tvoje absolutní jednota a nekonečná láska, prosíme tě a modlíme se k tobě abychom pevností své víry a nezlomností své vůle ode všech protivenství ve svých myšlenkách i činech chráněni byli!

Prosíme tě o pomoc tvou v našem konání, skrze tebe pane náš Duchu Svatý, jenž ve své věčnosti a slávě po všechny věky a aeony kraluješ! Přijímáme Lásku za náš Zákon a ctíme
opravdovou vůli Tvoji jako vůli naši a Zákon náš a žehnáme
tobě za Jedinečnou Jednotu Lásky a vůle a stvoření!
Amen.

Datum: 02.04.2022

Vložil: Anna

Titulek: Prosba:

Náš drahý Pane a Bože, který jsi stvořil nebe a zemi a vše co je na ní. Děkuji a chválím Tě za vše co pro nás lidi děláš! Chci Ti náš drahý Bože děkovat za ty krásné předchozí modlitby, které i mně pomáhají vložit sem i svou chválu a prosbu. Náš Milý Bože přichází na nás na všechny veliké zlo a mi nemáme jiného zachránce než Tebe. Prosím, otevři všem lidem oči a mysl ať vidí co se se světem děje. Naplň naše srdce pokorou a ochotou vyznat své hříchy a přijmout Tvé odpuštění, Tvou oběť, Tvou svatou a nevinou krev, kterou si za nás za všechny dobrovolně prolil. Děkujeme Ti za projev Tvé nesmírné a nekonečné lásky. Buď pochváleno Tvé jméno v Duchu svatém! Amen

Datum: 19.12.2018

Vložil: Emílie Toufarová

Titulek: Moje modlitba

Pane Ježíši nejprve děkuji za vnučku která se letos narodila. Je velmi krásná.
Jistě jsi prošel celé nebe, než jsi vybral tuhle nádhernou dívenku za moji vnučku.
Z celého srdce děkuji. Také Tě prosím, ochraňuj mého syna v jeho velmi náročném povolání, ochraňuj ho za volantem (a to nejen jeho, ale všechny řidiče). Dej, prosím vroucně, mému synovi, vnučce, její milé mamince a všem lidem zdraví . Dej lidem sílu snášet to světské, lidské utrpení. Dej jim schopnost s Tebou v srdci vidět ten svět krásný. Za sebe, jestli je to Tvá vůle, prosím trošičku zlepšit zdraví,milý můj Pane Ježíši.Amen

Datum: 09.11.2016

Vložil: Lenka

Titulek: Modlitba

Drahý Bože.Já děkuji za vše co mám.Jsem Ti moc vděčna..Miluji Tě.Uvědomuji se,že poslední rok byl pro mně neradostný,prosím za odpuštění,za spásu. Pro všechny,kteří si neumí říci.Otče,vkládám Ti mou prosbu do Tvých rukou.Děkuji moc.Amen.

Datum: 25.06.2016

Vložil: igor

Titulek: modlitba

Rad by som poprosil o modlitbu o zenu.Tak rad by som chcel keby mi Pan Jezis priviedol do mojho zivota zenu ktora,by ma mala uprimne rada.A keby nam Pan Jezis pozhnal rodinu.

Datum: 22.06.2016

Vložil: Martin

Titulek: za viru

Prosim za manzelcinu viru a jeji obraceceni dekuju Martin

Datum: 14.12.2014

Vložil: Markéta

Titulek: PŘÍKLAD MODLITBY: Za práci

Náš drahý milostivý nebeský Otče. Děkujeme Ti za vše co nám dáváš i za vše co nám bereš, neboť jen Ty Otče víš, co my lidé zde na Zemi potřebujeme nejvíce. Prosíme Tě o práci pro mně, abych mohla uživit svou rodinu a své 3 děti. Prosím Tě o takovou práci, abych mohla být pro rodinu i Tebe užitečná, Otče Ty znáš mé schopnosti a dovednosti a víš co je pro mně nejlepší. Moc ráda bych Tě požádala o takovou práci, abych se i na dále mohla věnovat svým dětem, tak jako nyní.
Otče vkládám Ti svou modlitbu do Tvých Svatých rukou a Tvá vůle se staň. AMEN

Záznamy: 1 - 7 ze 7

Přidat nový příspěvek