AUTOR PROJEKTU OTEVŘETE OČI & POZNEJTE PRAVDU 

ZBYNĚK ČEP

Zbyněk Čep

,,Tato webová prezentace je soukromou křesťanskou aktivitou, člověka, který miluje pravdu s velkým ,,P,, neboť Pravda s velkým ,,P,, = Ježíš Kristus
Jako laik, který studuje Bibli ,,Písmo Svaté,, zachovávám  sobotu jako sedmý den odpočinku dle Mojžíšova zákona a z celého srdce věřím v blízký příchod spasitele Ježíše Krista, který nabízí milosrdenství a spásu všem kdo v něj věří,,

J 14:6 Ježíš mu řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
Biblické verše, které mně inspirují


Mt 24:30 Potom se ukáže znamení Syna člověka na nebi, a tehdy se budou bít všechny kmeny země. A uvidí Syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou.

Zj 14:9 A jiný, třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem: „Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku,
+

 

 

Můj osobní příběh, jak jsem ke Kristu přišel:

Všechny moje díly o SETKÁNÍ s KRISTEM a mé 

cestě k němu najdete zde:

OSOBNÍ SETKÁNÍ S KRISTEM

Pokud chcete podpořit finannčně činnost těchto www stránek a kanálu YouTube, zašlete na níže uvedený účet libovolnou finanční částku:

Mojí činnost můžete finančně podpořit, zašlete libovolnou částku na účet v m-Bank:

 670100-2209805060/6210 IBAN:CZ42 6210 6701 0022 0980 5060 

SWIFT:BREXCZPPXXX 

Všem ochotným dárcům ať Bůh žehná :-) 

Moje videa

Čemu věřím?!?

PAPEŽSTVÍ = ANTIKRIST

 

OTEVŘETE OČI & POZNEJTE KRISTA

BIBLE 100% INSPIROVANÉ SLOVO BOŽÍ

Moje videoinspirace

 • Zj 14:9 A jiný, třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem: „Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku,
 • Zj 8:10 Zatroubil třetí anděl, a z nebe spadla veliká hvězda, hořící jako pochodeň, a padla na třetinu řek a na prameny vod.
 • Mt 24:30 Potom se ukáže znamení Syna člověka na nebi, a tehdy se budou bít všechny kmeny země. A uvidí Syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou.
 • 1pa 16:23 Zpívej Hospodinu, celá země, zvěstujte den za dnem jeho záchranu.
 • 1pa 16:23 Zpívej Hospodinu, celá země, zvěstujte den za dnem jeho záchranu.
 • Jr 31:7 Neboť toto praví Hospodin: Volejte radostí nad Jákobem, křičte nad předním z národů. Zvěstujte, chvalte a říkejte: Hospodin zachránil svůj lid, ostatek Izraele.
 • z 41:22 přinesou a oznámí nám, co se má přihodit. Oznamte, co jsou ty dřívější , ať si vezmeme srdci a poznáme jejich konec, nebo nám zvěstujte přicházející.
 • Mt 24:38 Jako totiž v oněch dnech před potopou jedli, pili, ženili se a vdávaly, až do dne, kdy Noe vešel do korábu,
 • L 17:27 jedli, pili, ženili se vdávaly až do dne, Noé vešel do korábu a přišla potopa a zahubila všechny.
 • Gn 6:8 Ale Noe nalezl milost v Hospodinových očích.
 • Gn 7:5 A Noe udělal všechno, jak mu Hospodin přikázal.
 • Gn 6:9 Toto rodopis Noeho: Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve své generaci; Noe chodil s Bohem.
 • Gn 6:22 A Noe udělal. Udělal všechno tak, jak mu Bůh přikázal.
 • Jk 5:8 Buďte i vy trpěliví upevněte svá srdce, protože Pánův příchod se přiblížil.
 • 2te 2:1 o příchod našeho Pána Ježíše Krista a naše shromáždění k němu, žádáme vás, bratři,
 • 2te 2:9 Druhý příchod je podle působení Satana se vší mocí, znameními a lživými zázraky
 • Mt 24:39 a nepoznali, dokud přišla potopa a všechny smetla, takový bude i příchod Syna člověka.
 • Mt 24:27 Neboť jako když blesk vychází od východu a je vidět až na západ, tak bude příchod Syna člověka.
 • Mt 24:37 Neboť jak dnů Noe, tak bude i příchodu Syna člověka.
 • L 17:26 A jak bylo za dnů Noé, tak bude i za dnů Syna člověka:
 • L 17:22 Učedníkům řekl: „Přijdou dny, kdy zatoužíte spatřit jeden ze dnů Syna člověka, ale nespatříte.

 

Co říká sám Ježíš Kristus o lidech co se ho zastanou

 

L 12:8

Pravím vám: Ke každému, kdo by se ke mně přiznal před lidmi, se i Syn člověka přizná před Božími anděly.

 

Mt 10:32

„Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, se i já přiznám před svým Otcem, který v nebesích.

 

L 7:23

A blahoslavený je , kdo by se nade mnou nepohoršil.“

 

Mt 11:6

Blahoslavený je , kdo by se nade mnou nepohoršil. “

 

BIBLE

 
Fakta a maličkosti
Bible je vlastně knihovnou se 66 knihami, napsanými 44 autory v průběhu 1500 let. Mezi lety 1400 až 400 př. Kr. bylo sepsáno 39 knih Starého zákona a dalších 27 knih Nového zákona vzniklo mezi lety 50 až 100 po Kr.
Okolo roku 1228 po Kr. Stephen Langton rozdělil Bibli na kapitoly. Na verše pak byl Starý zákon rozdělen R. Nathanem v roce 1448 a Nový zákon R. Stephanusem v roce 1551. Roku 1560 se v Ženevě poprvé na veřejnosti objevila Bible, která byla rozdělená do kapitol a veršů, tak jak ji známe dnes.
Knihy v Bibli:
• Počet knih v Bibli: 66
• Počet knih ve Starém zákoně: 39
• Počet knih v Novém zákoně: 27
• Prostřední kniha Starého zákona: Přísloví
• Prostřední kniha Nového zákona: 2. list Tesalonickým
 

 

!!! PŘÍSNĚ TAJNÉ / TOP SECRET !!!

Odkaz zde: TOP SECRET

Otevřete oči

Neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno ...

PRAVDA O UFO

Kdo stojí za UFO, je to mimozemská entita, nebo je v tom něco jiného???

Anketa

Ježíš Kristus = Král Králu je pro Tebe?

100% Bůh 578 43%
Mesiáš 108 8%
Prorok 75 6%

Celkový počet hlasů: 1344

Doporučujeme:
  
 
 
 

Anketa

Toužíte po pravdě?

Ano 255 23%
NE 59 5%

Celkový počet hlasů: 1087

google694f2ee5fe551e6d.html

 

Děkujeme všem ochotným dárcům a věřím, že jim Bůh JEŽÍŠ KRISTUS za jejich pomoc POŽEHNÁ!

Chcete podpořit tento kanál a ostatní projekty Otevřete Oči?
To support this channel and other projects open your eyes?

Mojí činnost můžete finančně podpořit, zašlete libovolnou částku na účet v:
m-Bank: 670100-2209805060/6210 IBAN:CZ42 6210 6701 0022 0980 5060 SWIFT:BREXCZPPXXX

Všem ochotným dárcům ať Bůh žehná :-)
All willing donors God bless :-)
Zbyněk Čep otevre-oci@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode