Slova potěšení a povzbuzení

Neboj se

z 41:10 Neboj se, vždyť já jsem tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

J 14:1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.

Iz 44:2-3 Toto praví Hospodin, který Tě učinil, který tě vytvořil v životě matky a pomá ti: Neboj se, Jákobe, můj služebníku ... Já vyleji vody v místa zprahlá žízní, bystřiny na suchou zemi.

Ž 46:2-3 Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmo osvědčená. Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří.

Iz 41:13 Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ,,Neboj se, já jsem tvá pomoc,,

Ž 70:6 Ponížený jsem a ubohý, Bože pospěš ke mně! Tys má pomoc, vysvoboditel můj, neotálej, Hospodine!

Dt 4:31 Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh milosrdný, nenechá tě klesnout a nepřipustí tvou zkázu, nezapomene na smlouvu s tvými otci, kterou jim stvrdil přísahou.

Iz 51:12 Hospodin praví: Já, já jsem váš utišitel.

Mk 5:36 Ježíš řekl: ,,Neboj se, jen věř (důvěřuj mi)!

 

Neopustil jsem tě
Ž 55:23 Své břímě uval na Hospodina, on se o tebe postará; on přece nikdy nenechá poctivé padnout do bláta.
 
Ž 116:1 Miluji Hospodina, protože vyslýchá můj hlas v mých modlitbách.
 
Ž 116:2 Své ucho ke mně naklání, ať k němu volám kdykoli.
 
Ž 4:4 Vězte, že Hospodin svého věrného vyvolil, Hospodin vyslyší moje volání!
 
Ž 46: 2-3 Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme.
 
Iz 49:23 I poznáš, že já jsem Hospodin, že se nezklamou ti, kdo skládají svou naději ve mne.
 
Iz 66:13-14 Jako když někohoutěšuje matka, tak vás budu těšit ... Uvidíte to a vaše srdce se rozveselí.
 
Ř 8:35-39 Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jsem si jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti , ani přítomnost ani budoucnost, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Ježíši našem Pánu.
 
Ž 16:8 Hospodina stále před oči stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.

Slova potěšení na každý den

generic cialis efectiveness

<a href=https://vsaccutanev.com/>how to order roaccutane in the usa</a>

subaction showcomments cialis smile watch

<a href=https://vsaccutanev.com>claravis

compare levitra and cialis

<a href=https://ponlinecialisk.com/>buy cialis online in usa

cialis retail price in ct

<a href=https://fcialisj.com/>cialis vs viagra

buy cialis in the uk bruith

Posologia Cialis 20 Mg LeriNildisee <a href=https://bansocialism.com/>cialis cheapest online prices</a> LoyacyGync Viagra Definizione

Přidat nový příspěvek

BIBLE

 
Fakta a maličkosti
Bible je vlastně knihovnou se 66 knihami, napsanými 44 autory v průběhu 1500 let. Mezi lety 1400 až 400 př. Kr. bylo sepsáno 39 knih Starého zákona a dalších 27 knih Nového zákona vzniklo mezi lety 50 až 100 po Kr.
Okolo roku 1228 po Kr. Stephen Langton rozdělil Bibli na kapitoly. Na verše pak byl Starý zákon rozdělen R. Nathanem v roce 1448 a Nový zákon R. Stephanusem v roce 1551. Roku 1560 se v Ženevě poprvé na veřejnosti objevila Bible, která byla rozdělená do kapitol a veršů, tak jak ji známe dnes.
Knihy v Bibli:
• Počet knih v Bibli: 66
• Počet knih ve Starém zákoně: 39
• Počet knih v Novém zákoně: 27
• Prostřední kniha Starého zákona: Přísloví
• Prostřední kniha Nového zákona: 2. list Tesalonickým
 

 

!!! PŘÍSNĚ TAJNÉ / TOP SECRET !!!

Odkaz zde: TOP SECRET

Otevřete oči

Neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno ...

PRAVDA O UFO

Kdo stojí za UFO, je to mimozemská entita, nebo je v tom něco jiného???

Anketa

Ježíš Kristus = Král Králu je pro Tebe?

100% Bůh 578 43%
Mesiáš 108 8%
Prorok 75 6%

Celkový počet hlasů: 1344

Doporučujeme:
  
 
 
 

Anketa

Toužíte po pravdě?

Ano 255 23%
NE 59 5%

Celkový počet hlasů: 1087

google694f2ee5fe551e6d.html

 

Děkujeme všem ochotným dárcům a věřím, že jim Bůh JEŽÍŠ KRISTUS za jejich pomoc POŽEHNÁ!

Chcete podpořit tento kanál a ostatní projekty Otevřete Oči?
To support this channel and other projects open your eyes?

Mojí činnost můžete finančně podpořit, zašlete libovolnou částku na účet v:
m-Bank: 670100-2209805060/6210 IBAN:CZ42 6210 6701 0022 0980 5060 SWIFT:BREXCZPPXXX

Všem ochotným dárcům ať Bůh žehná :-)
All willing donors God bless :-)
Zbyněk Čep otevre-oci@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode