Obrázky přírody, jako důkaz Božího zásahu & stvoření