NEJDŘÍVE si přišli PRO ... já jsem, ale MLČEL!

NEJDŘÍVE si přišli PRO ... já jsem, ale MLČEL!