OTEVŘETE OČI & POZNEJTE JEŽÍŠE KRISTA

odkaz na YouTube: Otevřete Oči

PRAVDA ZA 2 MINUTY

 Truth in 2 minutes

Jan 14:6 Ježíš řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. 

John 14: 6 Jesus said, "I am the Way, the Truth and the Life. No one comes to the Father except through me.

 

 

!NOVINKA!

Nově posíláme knihy ZDARMA na vaší adresu! Stačí nám poslat SMS na tel. 777 621 321 nebo navštívit naše nové www, kde si můžete sami v klidu a přehledně vybrat z naší nabídky knih, CD a DVD.

SVOBODA JE ZÁKLAD KŘESŤANSTVÍ - BUĎTE SVOBODNÍ SKRZE TOHO, KDO DÁVÁ SVOBODU

JSME SOUČÁSTÍ VÁLEČNÉHO KONFLIKTU, KDE NEJDE O TĚLO V TÉTO VÁLCE JDE O VAŠÍ DUŠI O VÁŠ VĚČNÝ ŽIVOT!!!

Tento spor o VAŠÍ DUŠI je také nazýván

"Velký spor věků"

Jan 8:32 Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí

Jsi připravený(á) na 2. příchod Ježíše Krista?!?

NAŠE PROJEKTY

"PO STOPÁCH 6.000 LET SVĚTOVÝCH DĚJIN"

 

 

Více informací o našich projektech najdete zde:

www.chronologie-lidstva.cz

"TAJEMSTVÍ BIBLE aneb pravda o Bibli odhalena"

 

Více informací o našich projektech najdete zde:

www.chronologie-lidstva.cz

OMLOUVÁME SE VŠEM, KDO SLEDUJÍ NÁŠ YOUTUBE KANÁL OTEVŘETE OČI na YouTube!

S politováním musíme oznámit, že společnost Google, provozující stream kanál YouTube nám v roce 2020 už po čtvrté smazal účet a to bez varování předem. Důvod je podle jejich verze porušování autorských práv. Proti čemu se ohrazuji a prohlašuji, že tato společnost pošlapává naše lidská práva a svobodu projevu! Takže zde více než jinde platí staré České pořekadlo: 

"KDO CHCE PSA BÝT HŮL SI VŽDY NAJDE"!!!

To co ostatní neví nebo netuší a Vy už to nyní víte, proto jste zde. Je tu spor mezi dobrem a zlem. Tento spor je každodenní součástí tohoto světa a jen málo lidí umí otevřít oči a podívat se na svět z jiného úhlu pohledu. Proto jsem rád, že na YouTube, než nás smazal Google, jsme měli sledovanost ve 160 zemích světa od 21.000 fanoušků! 

                                                                        Zbyněk Čep - autor projektu

 

Mt 9:37 Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je obrovská, ale dělníků málo.

Podpořit nás můžete jakoukoliv částkou. Děkujeme

OTEVŘETE OČI 2021 / Open Your Eyes 2021

ROK 2019 BYL ZAJÍMAVÝ NA BIBLICKÉ UDÁLOSTI A VĚŘÍME, ŽE I ROK 2021 BUDE OPĚT VELMI ZAJÍMAVÝ A POMŮŽE VÁM OTEVŘÍT OČI

 
Vážení a milí návštěvníci weOtevřete Oči & poznejte PRAVDU,
 
Věřím, že i když jsem na tenkém ledě, neboť tato společnost nemá v lásce KRISTA, tak i přesto zvěstuji VÁM všem dobrou zprávu o EVANGELIU. Zvěstuji zprávu VÁM VŠEM O věčném EVANGELIU tedy o tom, že "Bůh je LÁSKA"! Tento Bůh 100% živý Bůh se jmenuje Ježíš Kristus , on zaslíbyl, že přijde opravdu brzy a uvidí to každé oko, každý žijící tvor na této ZEMI! Proto hledejte, neboť každý kdo hledá najde a kdo prosí ten dostane :-)
 
Cílem tohoto projektu je oslovit normální lidi, jako jste vy, aby OTEVŘELI OČI a podívali se na důkazy, které věda, příroda i samotná Historie nabízí už 6.000 let. Proto jsme se rozhodli vydat knihu, která již jednou v ČR a SK vyšla a stal se z ní opravdový knižní bestsseler "Po stopách 6000 let světových dějin". Tato kniha není jen knihou, je to mapa, kde jsou všechna data chronologicky seřazena tak, aby dávaly smysl s historickými fakty a archeologickými nálezy. Víra je DAR ovšem STVOŘENÍ A BŮH se dá logicky i fyzicky dokázat! Rád bych touto cestou každému z Vás zvěstoval, co jsem já autor projektu a miliardy dalších KŘESŤANŮ po celém světě  objevili v Bibli a jak jsme našli cestu ke Kristu.
 
 

 

PREZENTACE PROJEKTU CHRONOLOGIE LIDSTVA

Vítejte na YouTube kanálu Otevřete Oči & poznejte KRISTA a třeba Vás inspiruje můj osobní příběh - Zbyněk Čep autor projektu

 
Vážení diváci nového YouTube kanálu, pokud hledáte pravdu a cestu, jste tu správně! Zde v tomto videu prezentuji, proč by jste měli dále odebírat náš YouTube kanál Otevřete Oči & poznejte KRISTA :-)

 

Ježíš řekl: "Já Jsem ta PRAVDA, CESTA i ŽIVOT"

Ježíš Kristus je můj KRÁL ... "Znáš ho"?!?

Fakta a maličkosti o BIBLI

Bible je vlastně knihovnou se
66 knihami, napsanými 44 autory v průběhu 1500 let.


Mezi lety 1400 až 400 př. Kr. bylo sepsáno 39 knih Starého zákona a
dalších 27 knih Nového zákona vzniklo mezi lety 50 až 100 po Kr.

 
Okolo roku 1228 po Kr. Stephen Langton rozdělil Bibli na kapitoly.
Na verše pak byl Starý zákon rozdělen R. Nathanem v roce 1448 a Nový zákon R. Stephanusem v roce 1551. Roku 1560 se v Ženevě poprvé na veřejnosti objevila Bible, která byla rozdělená do kapitol a veršů, tak jak ji známe dnes.

 
Knihy v Bibli:
• Počet knih v Bibli: 66
• Počet knih ve Starém zákoně: 39
• Počet knih v Novém zákoně: 27
• Prostřední kniha Starého zákona: Přísloví
• Prostřední kniha Nového zákona: 2. list Tesalonickým
 

Pravda Tě osvobodí / The truth will set you free

Hledáme PRAVDU s velkým ,,P"

We are looking for the truth with great ,,T''

Všichni lidé na celé Zemi, bez ohledu na náboženské vyznání nebo národnosti, uznávají, že všude kolem nás v celém světě probíhá bitva, boj mezi silami Dobra a Zla. Zápas mezi světlem a tmou, pravdou a omylem, útiskem a svobodou, tím, co je správné a co špatné. A nakonec boj mezi životem a smrtí.

Jaký příběh je za tímto paradoxem? Mnoho náboženství, včetně Bible učí, že kromě fyzického světa, který vidíme je ještě jiný svět duchovní reality, který nikdy nemůžeme spatřit. V neviditelném světě kolem nás je rozpoután gigantický boj.

 • A jak a kdy a kde se rozpoutal tento vesmírný konflikt?
 • Kdo jsou hlavními hráči?

Toto je nejúžasnější příběh pravdy, který kdy kdo vyprávěl. Důsledky tohoto boje se dotýkají každého člověka na zemi.

Podívejte se na svět z trochu jiného úhlu pohledu, otevřete oči a podívejte se s námi na velký vesmírný konflikt. Válku vesmíru mezi dobrem a zlem, mezi Bohem a Satanem. Bible dává dostatek záznamů k tomu, abychom nebyli v nevědomosti a porozuměli tomu jaké síly na nás působí.

Odhalte zákulisí dějin tohoto světa a přidejte se na tu správnou stranu, která nabízí naději a věčný život.

 


Ž 29:11 Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svému lidu pokojem.
Ž 105:4 Hledejte Hospodina a jeho sílu! Ustavičně vyhledávejte jeho tvář!
J 8:32 Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“

 
Mt 24:30 Potom se ukáže znamení Syna člověka na nebi, a tehdy se budou bít všechny kmeny země. A uvidí Syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích 
s mocí a velikou slávou.

Zj 14:9  A jiný, třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem:
„Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku,
,

 

 •  J 14:6 Ježíš mu řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
 •  J 3:16 „Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl  život věčný.
 •  J 8:32 Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“
 •  Ž 119:142 Tvá spravedlnost spravedlivá navěky; tvůj zákon pravda.
 •  Ž 111:7 Skutky jeho rukou pravda a právo; všechna jeho přikázání jsou věrná,
 •  Ž 119:90 Z pokolení do pokolení tvá pravda. Upevnil jsi zemi a stojí.
 •  Ž 119:151 Ty jsi blízko, Hospodine; všechny tvé příkazy pravda.
 •  Ž 119:160 Princip tvého slova pravda a každé tvé spravedlivé nařízení navěky.
 •  J 17:17 Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda.

 

Kdo může být spasen? / Who can be saved?