POKÁNÍ = VSTUP na svatbu Beránka - Mk 16:16 Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen ...

POKÁNÍ = VSTUP na svatbu Beránka - Mk 16:16 Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen ...