MOC Ducha Svatého je moc BOŽÍ LÁSKY

MOC Ducha Svatého je moc BOŽÍ LÁSKY