Křest v KRISTU, co něm víme? Je nutné být POKŘTĚN, aby člověk mohl být SPASEN?!?