Informace pro návštěvníky

14.06.2014 19:45

Dle verše:

J 14:6 Ježíš mu řekl: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Spouštím dnes 14.6.2014 tento web