Datum: 10.07.2017

Vložil: Petr

Titulek: Je Bůh nejmocnější? A co nechtějí Bohové abyste věděli.

Je Bůh nejmocnější? A co nechtějí Bohové abyste věděli.

Není! Bůh je označením pro humanoidní bytosti, které dosáhli nejvyššího možného poznání a díky své duševní síle dokáží provádět věci,
kteří ostatní nedokáží. Bůh neboli Jschwjsch je titul, který znamená Král moudrosti. Tito bytosti mimozemského původu jsou našimi tvůrci a základem všech náboženství. Proto lidé uctívají tolik Bohů. I přes jejich schopnosti a vědění nemusí být Bohové bezpodmínečně dobří.

Pokud váš Bůh vytváří pravidla a jejich porušení trestá věčným zatracením, není něco v pořádku.

Když to samé udělá někdo z vašeho okolí - šéf, politik, tak se ve vás něco vzepře a máte ho za kreténa, ale když je to napsáno v Bibli nebo Koránu nebo to od vás vyžaduje váš duchovní, tak je to v pořádku? Zamyslete se komu nebo čemu opravdu sloužíte.

Ve skutečnosti neexisuje v celém Universu nic nad ničím, žádný šéf a poddaný, ale všechny formy života jsou si rovny. Všichni jsme totiž součástí Tvoření, což mnoho Bohů nechce abyste věděli.

A co je to vlastně Tvoření? Použiji text, který jsem kdysi četl a který dokonale vyjadřuje i mé poznání.

Tvoření je prostoupeno vším a samo vše prostupuje a tak vytváří jednotu v sobě samém. V této jednotě samé se odehrává též všechen život a jemu náležející evoluce.

Tvoření má, stejně jako každá životní forma, pochody svého vznikání a vývoje, avšak jejich časová rozmezí jsou zakotvena ve velmi vysokých hodnotách.

Tvoření samo žije během sedmi Velevěků ve vědomém, tvůrčím stavu. Poté se na stejný počet Velevěků ukládá ke spánku, avšak v sedminásobné formě, načež během sedmi Velevěků v sedminásobné formě opět bdí a tvoří. (Jeden Velevěk = 311 040 000 000 000 pozemských let; sedm Velevěků = 2 177 280 000 000 000 pozemských let, rovněž nazývaných jako věčnost, a 7 x 7 Velevěků rovná se VŠEVĚKOVOST.)

Tvoření je Tvoření, a vedle něj není v jeho Univerzu žádného jiného Tvoření.

Tvoření je Tvořením všech kreací, což jsou Univerzum, galaxie, hvězdy, země, nebesa, světlo a tma, čas a prostor a všechny zástupy živoucích forem života, každá dle svého druhu.

Tvoření je BYTÍ a NEBYTÍ života. Je tím nejohromnějším množstvím duchovní energie v Univerzu.

Tvoření je duch v nejčistší formě a je nezměrné ve své moudrosti, svém vědění, lásce a harmonii v pravdě.

Tvoření je cosi duchovně dynamického, je to pro člověka nepostihnutelná, nade vším působící energie ryzí duchovní inteligence, jakož i všečasově aktivní, kreativní, nepřetržitě se vyvíjející a všeobjímající moudrost.

Tvoření je cesta života, je to příroda, je to světlo a oheň a pozorování, Tvoření je vědomí a je všudypřítomné.

Přidat nový příspěvek