Datum: 24.07.2015

Vložil: Petr

Titulek: "UFO" jsou skutečně z pekla ... proto se s nimi roztrhl pytel, jsme na konci dějin zla, satan už nemá čas

Zj 16:13: Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám.
Zj 16:14: Jsou to duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha.
Zj 16:15: "Hle, přicházím jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svá roucha, aby nechodil nahý a nebyla vidět jeho hanba."

Přidat nový příspěvek